Inspiration, Resurs och Kunskap med hund.
Vi arbetar med undervisning och coaching för dig i din relation med ditt djur och andra människor med din hund som ett redskap.
Vill du kunna kommunicera och skapa en bättre relation till hunden, då kan vi hjälpa dig.
Vi hjälper dig att lättare kunna kommunicera och skapa en relation till ditt djur.
Ger dig verktyg så du och din hund kan hitta en bättre balans i eran relation vilket leder naturligt till bättra hälsa och välmående hos er båda, ökad trygghet, säkerhet och förståelse.

Vårt mål är att se till så att du och din hund får era behov tillgodosedda och lär er att förstå era hundar och hundens behov i sitt arbete.
Strävar att göra detta med hjälp av utbildning och träning som hjälper dig i vardagen. Samt ger dig kunskapen att marknadsföra dig och din hund på ett effektivt sätt. Som yrkesutövande hundförare krävs kunskaper hur man marknadsför sig och presentationsteknik.
Att arbeta med hundar handlar för oss om att skapa relationer & kommunicera.
När man lär känna sitt hund så ser man djuret och då kan man kommunicera och lära sig mera om varann.
Som utbildare och Coach är det viktigt för mig med lärande genom att inspireras, motiveras och vägledas.
Vi arbetar med positiv förstärkning och mjuka träningsmetoder och flexibilitet, klicker, bus och lek.
Om du önskar kurser eller föredrag så kontakta oss. Så kan vi se hur vi kan lösa just ert behov.
E-post: coopt@telia.com