Multimedia är Inspiration, Resurs och Kunskap...
Multimedia är en lika viktig bit i vårt informations samhälle. Vi vill hjälpa er att marknadsföra er och eran verksamhet på ett effektivt sätt. Vi har specialistkompetens inom webbdesign, grafisk kommunikation och profildesign. Vår styrka är att kombinera design och teknik, att skapa levande webbplatser som inbjuder till en dialog som bygger kundrelationer och på sikt skapar helt nya affärsmöjligheter för er. Vi bygger både hemsidor och gör trycksaksproduktioner. Samt om ni önskar en eller flera utbildnings tillfällen med marknads kunskaps och hundkunskap så kan vi lösa just ert behov till er utbildning.
Vårt mål är att lära ut flera olika marknads förings metoder och lära er språkets betydelse. Och om ni är i behov av marknadsföring så hjälper vi er.
Vår Process
Lyssna
Vi lyssnar på dig! Tar del av ditt budskap, målgrupp, samt dina målsättningar och visioner med webbnärvaron. Vi går igenom eventuellt nuvarande läge, och vad som behöver förbättras. Samt diskuterar en optimal lösning inom gränsen för realistiska kostnadsramar.


Offert
Vi använder vårt uträkningssystem för att ta fram en totalkostnad baserat på den uppskattade omfattningen av arbetet. Fast pris och tidsplan innebär trygghet för bägge parter.Analys
Vi gör en analys av marknaden, vilka är konkurrenterna, vilka är tongivande i er bransch. Hur kan vi stå ut, hur kan vi kommunicera bättre och synas mer? Hur ser sökmotorträffarna ut? Används sökmotorannonsering? Hur ser avtal med webbhotell ut?


Form
Vi går igenom dina önskemål, och vår analys. Ett eller flera förslag på hur webbplatsen ska utformas och kommunicera tas fram.


Presentation & Diskussion
Vi presenterar våra förslag. Kreativ process, med diskussioner följer. Eventuella ändringar görs.


Bygga
När formen är godkänd så, så bygger vi webbplatsen på en temporär adress där du hela tiden kan följa utvecklingen. Vi installerar Drupal, eller publiceringsverktyg, fyller på med texter och bilder.


Lansering
Stora dagen! När webbplatsen är färdig och testad, så ger vi en kurs i publiceringsverktyget. Vi lanserar sidan på officiell adress.
Besök vår Portfolie inom Multimedia.